Μηχανισμοί / εξαρτήματα ρολών

Οδηγοί - κάλυψη ρολών - Φάσεις κλειδώματος

odigoi-1

ΟΔΗΓΟΣ “ΩΜΕΓΑ”
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

5cm βάθος / πάχος 1,5cm
7cm βάθος / πάχος 1,5cm
10-12cm βάθος / πάχος 1,5-2,5cm
15cm βάθος / πάχος 2,5cm

odigoi-2

ΟΔΗΓΟΣ “ΩΜΕΓΑ”
ΑΛOYMINIOY

7cm βάθος / πάχος 2cm
9cm βάθος / πάχος 2cm
12cm βάθος / πάχος 2cm

odigoi-3

ΟΔΗΓΟΣ “ΤΥΠΟΥ HELM”
ΑΔΙΑΡΡΗΚΤΟΣ

7cm βάθος / πάχος 2cm
9cm βάθος / πάχος 2cm
12cm βάθος / πάχος 2cm

odigoi-4

ΟΔΗΓΟΣ “ΑΠΛΟΣ”
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

Bάθος 4-6-10cm
Πάχους 3mm

odigoi-6

ΦΑΣΕΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

με απλή κλειδαριά
with standard locker

CODE / RP10PLS STANDARD

odigoi-7

ΦΑΣΕΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

μηχανικής κίνησης

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
/ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟ

CODE / RP10PLS STANDARD

odigoi-8

ΤΑΜΠΛΑΣ

odigoi-9

ΚΟΥΤΙ “Γ”

odigoi-10

ΚΟΥΤΙ “Π”

Περιγραφή

ΟΔΗΓΟΙ ΡΟΛΩΝ
– “ΩΜΕΓΑ” Αλουμινίου / Γαλβανισμένης Λαμαρίνας
– “ΤΥΠΟΥ HELM” Αδιάρρηκτος
– “ΑΠΛΟΣ”

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΡΟΛΩΝ
Από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους από 1 έως 1,5mm

ΦΑΣΕΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
– PATENΤ / Έξυπνο και Απαραβίαστο κλείδωμα μηχανικής κίνησης
– STANDARD / Φάσα Κλειδώματος με απλή κλειδαριά

Scroll to Top